Ajankohtaista

Kotkan Levytyölle EN-1090-sertifiointi

Kotkan Levytyö Oy on huomioinut kiristyneet teräsrakenteiden laatuvaatimukset, toteuttamalla EN-1090 mukaisen sertifioinnin.

Kaikissa EU-maissa on tullut voimaan rakennustuoteasetus 305/2011/EC, jonka seurauksena teräsrakenteiden valmistukseen, asennukseen ja laadunvalvontaan on tullut muutoksia.

Inspecta Sertifiointi Oy on myöntänyt Kotkan Levytyö Oy:lle tuotannon sisäisen laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistuksen 9.12.2014.

Todistus on myönnetty rakenteellisille hitsatuille teräskokoonpanoille ja tuotejärjestelmille toteutusluokassa EXC1 ja EXC2. Edellä mainitut tuotteet ja niiden valmistuksen laadunvarmistus täyttää EN 1090-1:2009+A1:2011 -standardin vaatimukset.

Lisätietoja antaa tuotantopäällikkö Mika Koskelainen IWE,
hitsauskoordinoija SFS-EN 1090-2 Taso C, puh. 0407085941

Ota yhteyttä